پس آن یک رأی که خودم به خودم دادم کو؟

شهید مدرس از طرف مردم تهران کاندیدای مجلس ملی بود. پس از شمارش آراء حتی یک رأی هم نیاورد!
 به رضا شاه اعتراض کرد که: بابا اصلاً فرض می کنیم، این که تو می گویی انتخابات در صحت و سلامت برگزار شد؛ درست است اما پدربیامرز! اگر توی انتخابات و شمارش آراء تقلب نشده است پس آن یک رأیی که من به خودم دادم کو؟!
حالا من اصلاً به این کار ندارم که  جناب رئیس جهور ایران با 250% آرای مأخوذه شروع به کار خواهند کرد و این به لحاظ ریاضی امکان دارد یا ندارد؟
من که کارشناسی ارشد ندارم! سوادم هم کم است و کار اجرایی هم نکرده ام!
 اما حالا در میان همه این آماری که وزارت کشور از آرای مأخوذه لحظه به لحظه منتشر می کند من  به دنبال هم همان یک رأیی که خودم به " کروبی" دادم می گردم و به یابنده  آن حتی اگر از کارمندان شریف؟! وزارت کشور هم باشد؛ مژدگانی هم می دهم!

شادزی

/ 6 نظر / 14 بازدید
ست

خیلی با حال بود

میثم کربلائی

و علی عیله السلام فرمود : حق و باطل همیشه در پیکارند و برای هر کدام طرفدارانی است ، اگر باطل پیروز شود ، جای شگفتی نیست ، از دیرباز چنین بوده ، چه بسا روزی فراوان گردند و پیروز شوند ، اما کمتر اتفاق می افتد که چیز رفته بازگردد.

پوریا

وقاحت و سیاهکاری از حد گذشته است .جوانان ما را دارند می کشند .همه چیز را مثل خودشان به کثافت کشیده اند .لعنت بر آنان که اینطور دژخیمانه جوان ایرانی را به روی آسفالت می کشند وخون هم میهنان ما را اینگونه بر زمین می ریزند ....اشک امانم نمی دهد.