دکتراحمدی‌نژاد در تازه‌ترین گفتگو با سیما:
تا 15سال دیگر ایران تنها ابرقدرت دنیا خواهدبود


احمدی نژاد گفت: "من یک مهندسم و محاسبه می‌کنم. این روندی که ماداریم و منحنی رشدی که رسم می‌کنم، تا سال 1404 شانزده هفده سال یا پانزده سال دیگر ایران با هیچ جای دیگر دنیا قابل مقایسه نخواهد بود."


ببخشید جناب مهندس محاسبه گر!؟ شما فقط بفرمایید بالاخره تا سال1404 چقدر مانده تا ما بقیه اش را حساب کنیم:
1- 15 سال
2- 16 سال
3- 17 سال
4- خیلی مانده!!!
5- یک کم مانده!!
6- ....

لطفاً اگر امکان دارد به ما هم یه چند متر از این منحنی محاسباتی رشد!! را نشان دهید... نمی شود!؟ لااقل چند سانتی متر؟ هان بازهم نمی شود؟ چی امنیت ملی به خطر می افتد! کشورهای غربی ممکن است مطالبه ضخامت و طول بیشتری بنمایند!؟اصلاً ولش کن!

از بخش اول افاضات ایشان که بگذریم! لطفاً بخش دوم را هم برای ما ملت نفهم و نادان! لطفاً توضیح دهید که "ایران با هیچ کجای دنیا در آن سال !؟ قابل قیاس نیست "یعنی چه؟
1- ما از آنگولا بالاتریم
2- از بولیوی پایین تریم
3- از همه کشورهای ذیل پونس نقشه جهان بیرون تریم!!
4- به یک لحاظاتی که به خاطر امنیت ملی نمی توانیم بگوییم بالاتریم و هرچند همه آمارهای اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و صنعتی و قس علی هذه ما را پایین تر نشان دهد
5- اصلاً همه جا ایران خواهد بود

6- بله...بله  شما هم درست می گی! إ اینم گفته بودم!؟...  کیه ...کی بود....کی بود... هان!شادزی