تصميم گرفتم نام فارسي وبلاگ را به ذهنيت تغيير دهم .
دليل اين كار هم داستاني بودن اين كلمه و اشاره آن به يك اصل كلي در ادبيات داستاني است.
در ضمن با شمولي كه اين كلمه دارد مي توان ساير نوشته‌هاي مرتبط را هم مثل نقد وشعر و يادداشت ادبي و دلنوشته و قطعه ادبي راهم در اين وبلاگ گنجاند .
با تشكر از همه دوستان همراهم
مهدي كفّاش