طبق یک خبر موثق از نهاد ریاست جمهوری "نانو واجبی اعلای تضمینی؟!"جهت استعمال خوراکی روشنفکران و هنرمندان در زندان به دست توانمند محققان پژوهشکده رویان تهیه شده است که مراحل آزمایشگاهی آن را در زندان اوین با موفقیت پشت سرگذاشته است! در این کشف جدید  از تکنولوژی های زیست فناوری و نانوتکنولوژی و سلولهای بنیانی و پزشکی هسته ای استفاده شده و توانایی دارد به خلاف مشابه خارجی؟! سرتیر این عزیزان زندانی را به قرب الهی برساند!
همین منبع اضافه کرد که ما علی رغم همه تحریمهای کشورهای متجاوز و محدودیتهایی که در دسترسی به این تکنولوژی برای محققان کشورمان از جانب آمریکاییها و اروپایی های بد  و بی تربیت وجود داشت توانستیم در این فناوری نوین به خودکفایی برسیم  و تا یک سال دیگر قادر به صادرات آن خواهیم بود.
در حال حاضر کشورهای دوست و هم پیمان ذیل برای گفتگوی فرهنگی با روشنفکران کشورشان متقاضی این فناوری شگفت انگیز هستند:
 کشورهای آمریکای لاتین همچون ونزوئلا و بولیوی و کوبا و  کشورهای دوست دیگری همچون موزامبیک و بورکینافاسو و سودان و جزایر مالت و چاد و ساحل عاج و گینه بیسائو و  سوریه  وجنوب لبنان !

قرار است در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری؛ فردا طی مراسم با شکوهی با حضور مسئولین امنیتی و اطلاعاتی و قضایی و نظامی و  انتظامی و نمایندگان خانه سینما و خانه مطبوعات و کانون نویسندگان و انجمن قلم و حوزه هنری و سایر هنرمندان از این فناوری جدید در موسسه رویان توسط رئیس جمهور محترم ایران پرده برداری شود.شادزی