می‌خواستیم دنباله مطلب قبلی‌مان را بنا به مصالحی ننویسیم؛ دیدیم شاهد از غیب رسید. خودتان بدون شرح اضافی بنده کلیک بفرمایید تا به راز یک تقلب باور نکردنی در جشنواره‌های ادبی - هنری پی ببرید:


تو خود حدیث مفصل؛ بخوان از این مجمل؟!

شادزی