دوستان عزیزم سلام
به جهت مشغله فراوان کاری که به خاطر تحقیق و نوشتن  کارهای نیمه تمام و عقب افتاده‌ام پیدا کرده‌ام؛ نمی‌توانم هر روز به صورت منظم برای به روز کردن وبلاگ اقدام کنم.
در ضمن دوست ندارم که مثل بعضی دوستانم وبلاگ نویسی را کاملاً کنار بگذارم. پس تصمیم گرفتم که اگر برایم مقدور بود و مطلب به درد بخوری داشتم وبلاگ را به روز کنم. حالا اگر فرض محال! دری به تخته خورد و تعداد نوشته‌هایم بیشتر از یکی بود تعداد پُست‌ها را زیاد می‌کنم و شما مجبور به تحمل هستید!

 باقی بقایتان جانم فدایتانشاد زی