مصادیق حقیقت در دولت نهم(8+1!؟)

 حقایق از قدیم به چند دسته تقسیم می شدند:

1- آنهایی که دیده می شوند و حس هم می شوند.

2- آنهایی که دیده می شوند ولی حس نمی شوند.

3- آنهایی که دیده نمی شوند ولی حس می شوند.

4- آنهایی که نه دیده می شوند و نه حس می شوند.

مصداق دسته اول که به دلیل وضوح بسیارش نیاز به توضیح ندارد!

مصداق دسته دوم مثل حسابهای بانکی جهت واریز یارانه نقدی مردم ایران است که بنا بر خبر اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛میزان عددی یارانه قرار است در آن دیده شود و به گفته روابط عمومی بانک مرکزی حتی می توان در صورت عملیات مانده گیری آن را مشاهده کرد ولی به دلیل عدم اجازه حق برداشت محسوس! نیست.

باور نمی کنید این هم اصل خبر ولینک آن به بانک مرکزی:

 امکان انجام تمامی عملیات رایج بانکی از طریق حساب های اعلام شده در سامانه www.refahi.ir

 ۳ مهر ۱۳۸۹

  روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ، با توجه به ایجاد برخی ابهامات برای هموطنان عزیز در خصوص واریز یارانه نقدی به حساب های اعلام شده در سامانه www.refahi.ir  ، بدینوسیله به اطلاع می رساند:

  یارانه نقدی واریزی به حساب بانکی تا تعیین زمان برداشت توسط دولت محترم، نزد بانک محفوظ بوده و در صورت مانده گیری، مبلغ آن قابل مشاهده است. بنابر این اطمینان داده می شود، انجام تمامی عملیات رایج بانکی از طریق این حساب میسر بوده و در این ارتباط مشکلی بوجود نخواهد آمد.

البته در دولت نهم از این قبیل حقایق دیدنی ولی نامحسوس کم نبوده است. مثل سهام عدالت که یک تکه کاغذ البته معتبربهادار!؟ است که به ازای هر نفر 1000000 تومان وجه رایج مملکت می ارزد اما نه می شود فروخت نه می شود پس داد و پولش را به زخمی زد نه می توان از داشتنش شانه خالی کرد!!!

 مصداق دسته سوم مثل نرخ 8.8 تورم است که ظاهراً دیده می شوند ولی حس نمی شوند!

 اما مصداق دسته چهارم که همه مناقشات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی این روزهای ایران از آن ریشه می گیرد. براساس این حقایق نادیده نامحسوس!؟ خلایق متهم نشده؛ مجرم شناخته می شوند و بعدش هم محکوم به حکمی نانوشته و ناخوانده می گردند. به دلیل این که از جانمان دربرابر نیروهای غیبی!؟ مصون نیستیم و می ترسیم این روزها به تیری نادیدنی و به فرجامی ناشنیدنی !! گرفتار شویم در می گذریم و تصور و تصدیقش را به ذهن خلاق شما واگذار می کنیم.

شادزی

10/7/1389